Lielbritānijas rezidenta statuss – JĀ vai NĒ? (turpinājums)

Autors: Laima Brencs
«Laima Brencs / Advise & Translation Services»  konsultante un vadītāja
Agrāk pazīstama kā «FAQ & Support» konsultante, aizsākusi informatīvo un skaidrojošo rakstu sēriju par aktuāliem jautājumiem imigrācijas statusa sfērā attiecībā uz sociālajiem pabalstiem, kas skar Lielbritānijā dzīvojošos latviešus.

Šobrīd presē un medijos, kurus papildina visdažādākās pārrunas un asas diskusijas, sevišķi aktuāls kļuvis jautājums par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, šī fakta iespējamajām sekām un jau spēkā esošām  izmaiņām.  («Brexit» – saīsinājums no  angļu valodas «Britain» un «exit», «Lielbritānija izstājas» no  ES ) un gaidāmo referendumu, kas notiks jau šovasar, 23. jūnijā. Pat ja Lielbritānija neizstāsies no ES, izmaiņas un papildus ierobežojumi imigrantiem ir nenovēršami. Tas nozīmē, ka tie būs vēl stingrāki, palielināsies kontrole, kā arī birokrātiskie  – dokumentu aizpildīšanas darbi. Kā to varētu novērst vai laicīgi izvairīties un sagatvoties? 

Saskaņā ar Lielbritānijas imigrācijas likumu, katram ES pilsonim ir tiesības pieteikties uz «rezidenta apliecības»  saņemšanu. Pieredze liecina, ka imigrācijas jautājumu konsultanti jums teiks, ka likums atļauj iesniegt  apliecības saņemšanas iesniegumu jau pašā darba attiecību vai rezidences sākuma posmā, kad esat sācis strādāt vai ieradies uz dzīvi Lielbritānijā, tomēr fiziski(ar pirmo dienu) tas nebūs tik vienkārši,  jo atbalstot savu pieteikumu rezidenta apliecībai, jums būs nepieciešams uzrādīt adreses, darba vietas, vispārējās veselības apdrošināšanas (ja ir) u.c.  pierādījumus. Respektīvi – tiklīdz jums ir dokumenti uz rokas, jūs jau varat pieteikties šai «rezidenta apliecībai».

2016-03-13 12.13.21

Rezidenta Statuss Lielbritānijā:  pamatā ir 3 kritēriji (papildināta informācija uz 20.03.2016.) :

Statuss Kas tas ir? Ko man tas dod? Nepieciešamie pierādījumi Laika limiti
Rezidenta Statuss kopš pirmās dienas kad esi sācis dzīvot/strādāt Lielbritānijā,  tiesības brīvi pārvietoties un strādāt ES robežās. Ikviena algas lapiņa, (jo vairāk, jo labāk), jebkurš darba vai adreses apliecinošs dokuments 5 pirmie Lielbritānijā nodzīvotie / nostrādātie gadi
Rezidenta Apliecība dokuments kas apliecina tavas tiesības uzturēties/strādāt Lielbritānijā Nav eksāmenu. Ir jābūt spējīgam pierādīt dzīves  un / vai darba vietas Pirmie 5 gadi
Pastāvīgā Rezidenta Karte dokuments par pavadītiem 5 gadiem, kas tev nodrošina identiskas tiesības kā Lielbritānijas pamatiedzīvotājam Nav eksāmenu. Ir jābūt spējīgam pierādīt visu  5 gadu dzīves  un / vai daraba vietas. Pastāvīgs,

kvalifikācijas zūd, ja izbrauc no Lielbritānijas uz vairāk kā 2 gadiem

Lielbritānijas Pilsonis Pamatiedzīvotājs Lielbritānijā Naturalizācijas, « Life in the UK» , tai skaitā arī valodas eksāmens. 12 mēnešus jau pastāvīgā rezidenta stausā un uz rokas jābūt«Pastāvīgā Rezidenta Kartei»  Pēc 6 gadiem

Zem katra kritērija ir apakšparagrāfi: Rezidenta dokumentiem piesakoties ir svarīgi zināt, kuru tieši formu ir jāaizpilda, kopā tās ir 4 atsevišķas  formas. Kuru formu aizpildīt, tas ir atkarīgs no tā vai esat:

  1. «kvalificēta persona» vai
  2. «ģimenes loceklis» vai
  3. «otrās pakāpes ģimenes loceklis » vai
  4. «studenta ģimenes loceklis» vai
  5. «studenta otrās pakāpes ģimenes loceklis» vai
  6. «neprecēts partneris» vai
  7. «pastavīgais rezidents»;

Tātad, lūdzu pievēršat uzmanību, lai pieteiktos uz Lielbritānijas pilsonību līdz šim bija spēkā nosacījums par  šeit nodzīvotiem 5 gadiem, tomēr 2015. gada 12. Novembrī tika ieviestas izmaiņas British Nationality (General) (Amendment No. 3) Regulations 2015 (SI 2015/1806) skatīt lappusi 19 un 22. un  tagad nepieciešama arī «Pastāvīgā Rezidenta Karte», tās process paņems ap 6 mēnešu ilgu laiku. Vai varēsiet iesniegt uz pilsonību tūlīt pat pēc kartes saņemšanas vai vēlāk (ne vairāk kā 12 mēn) tas atkarīgs no tā cik esat nodzīvojis / strādājis Lielbritānijā

Pabalstu kvalifikācijām: ja esat šeit nodzīvojuši / nostrādājuši 5 gadus un esat spējīgs to pierādīt ar dokumentiem, jūsu statuss uz šodienu ir automātiska kvalifikācija «Pastāvīgā rezidenta» statusam, tomēr ņemot vērā sociālo pabalstu (Social Benefits) iesniegumu kritērijus, ne visi pārējie ģimenes locekļi tam kvalificēsies automātiski. Lai arī jums uz šo dienu būtu šis 5 gadu pastāvīgā rezidenta kvalifikācijas (bez kartes) statuss, tomēr nevar apgalvot, ka šis statuss 100% saglabāsies, jo izmaiņas tiešām notiek. Neatkarīgi no tā, vai Lielbritānija izstātos vai nē no ES, saskaņā ar  Lielbritānijas premjera pieprasītajām ES valstu  bloka reformām, izmaiņas ir nenovēršamas. Uzskatāms pierādījums tam ir tās paša Pilsonības reformas izmaiņas (5 vai 6 gadi).

Kas attiecas uz sociālo pabalstu reformām, tās jau tiek pielietotas. Lai gan tika paredzēts, ka izmaiņas neiestāsies un nestāsies spēkā tik ātri, tomēr tās jau notiek un ļoti pat iespējams, ka tā arī ir tā sauktā «pakapeniskā» pāreja uz izmaiņām, tomēr man pašai kā sociālo pabalstu pieredzējušam konsultantam, tās izskatās diezgan krasas.  Pavērojiet pēdējo mēnešu izmaiņas par pensiju un invaliditātes reformu apstiprināšanu un atcelšanu,  «pabalstu tūrismu»! Lielbritānijas valdība tiešām intensīvi cīnās pret « vispirms apēdīsim tavu kūku un pēc tam katrs savējo» principu eksistenci. Un kurš viņus var vainot? Mēs ikviens vēlamies redzēt valdību, kas pastāv par saviem tautiešiem savā dzimtenē un aizstāv to tiesības un privilēģijas, vai ne tā?

2016-03-20 16.54.44

Visuzskatāmākais piemērs pēdēja laikā: 

Ikviens, kas saņem tā sauktos nodokļu kredītus (Tax Credit), ir pa pastu  saņēmuši vēstuli ar: «paziņojam par izmaiņām, jo īpaši pašnodarbinātajiem».   Ja jūs tādu vēl neesat saņēmuši, tad esiet droši, tā ir ceļā, saņemsiet. Es nebūt nevēlos celt trauksmi, šī vēstule ir tikai informatīva, jums nekas ar to nav jādara. Tomēr tā dod iespēju, visiem, kas ir pašnodarbināti Lielbritānijā, sagatavoties un sakārtot savu grāmatvedību jau laicīgi. Gadījumā, ja HMRC pieprasītu pierādījumus, jums viss būtu kārtībā. Tādas pašas izmaiņas skar arī bērnu pabalstu (Child Benefit) formas un paredzu tūlīt pat arī skars  jauno Tax Credit formu, kas  iznāks aprīlī, jo kalkulācijas nodokļu kredītiem jau ir izmainītas. Par to izsmeļošāk informēsim nākamajās publikācijās.

Iemesli, kāpēc ir vērts iegūt rezidenta sertifikātu vai Pastāvīgā rezidenta karti Lielbritānijā:

PILSONĪBAS IEGŪŠANA: Tātad, lai kļūtu par Lielbritānijas pilsoni ir nepieciešama beztermiņa atļauja uzturēties Lielbritānijā vai, ja  esat ES pilsonis, tad  Pastāvīgā rezidenta karte.  Aritmētiski tas nozīmē, ka jums Lielbritānijā ir jābūt nostrādātiem vai nodzīvojušiem (atkarībā no katra atsevišķa statusa) 5 gadi + vēl 12 mēneši, respektīvi  – 6 gadi.

 SOCIĀLĀS GARANTIJAS: Mēs daudz esam dzirdējuši  kā tautieši šeit lepni apgalvo, es neesmu braucis uz Lielbritāniju, lai «sēdētu» uz pabalstiem. Tomēr te vietā būtu teiciens «nekad, nesaki nekad»! Ja jums kaut kad pienāks brīdis, kad būs nepieciešams kāds sociālais atbalsts,piemēram ģimenes, invaliditātes vai bezdarbnieku pabalsts – jums nebūtu jāgaida garājās rindās, kamēr izskatīs jūsu kvalifikācijas un to vai tas jums vispār pienākas vai nē. Ļoti bieži cilvēki saņemot atteikumu, nezina, ka lēmumus ir iespējams arī pārsūdzēt un atmet visam ar roku, jo apelācijas process liekas nesaprotams un garš. Rezidenta apliecinošs dokuments jums stipri atvieglotu procesu, ietaupītu lieko dokumentu un formu  pildīšanu un savu tiesību pierādīšanu. Gandrīz visi Lielbritānijas pabalsti ir balstīti uz «tiesībām uzturēties» t.i. «rights to reside», «habitual residence test»  un šis rezidenta dokuments būtu automātisks pierādījums jūsu tiesībām, kas jau sākotnēji izslēgtu atteikuma iespējas, ja būtu kādas neskaidrības par jūsu imigrācijas statusu.

LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS:  Lielbritānijas sociālo pabalstu katalogos pazīstamas kā «treaty rights for benefit purposes»(pabalstu nolūkos likumā noteiktie ierobežojumi. Katram no sociālajiem pabalstim ir savas «treaty rights», piemēram: IS (Income Support) pabalsta saņemšanai ir nepieciešami Lielbritānijā nodzīvoti 5 pilni gadi, ESA (Employmemnt Support Allowance) – 3 gadi utt. Likumdošanas nianses šobrīd šajā jautājumā tiek mainītas un iznākums vēl nav zināms. Tāpēc apgalvot, ka «uz mums tas neattieksies», nebūtu gluži pareizi.

IMIGRĀCIJAS STATUSA PIERADĪJUMI:  Ik reizi, kad jūs cenšaties pierādīt savu statusu, jums ir jāsagādā visu gadu nodarbinātības Apvienotajā Karalistē pierādījumi un reģistrācijas. Visbiežāk katra valsts iestāde vēlas redzēt dokuemntu oriģinālus. No pieredzes varu droši  apgalvot, ka nereti šie oriģināli netiek atgriezti, tādēļ ieteicams tos vienmēr nokopēt, ieskanēt vai vismaz nofotogrāfēt un pierakstīt uz kurieni un kad tos esat nosūtījuši. Ja būsiet ieguvis UK rezidenta atiecīgā statusa apliecinošo dokumentu, visa šī birokrātiskā jezga atkritīs. Aritmētiski tā izskatītos šādi : 4-16  nedēļas iesnieguma izskatīšana, + 2- 4 nedēļas papildus pierādījumi, + atkal 4-16 nedēļas papildus izskatīšana, + nereti 2- 4 nedēļas papildus jautājumi/pierādījumi utt. Tikmēr parādi aug augumā un atliek vien cerēt, ka neatteiks.

Bieži cilvēkiem pat nav saglabāti nepieciešamie dokumenti (P60, P45, 52 ned., algas lapiņas (Pay slip) u. t.t.). Nereti nepieciešams ņemt brīvdienas, lai iegūtu to kopijas jeb jāpaļaujas uz kādu, kas to izdrīs jūsu vietā, nereti pat par maksu. Bieži novērots, ka cilvēks aizsūtot savus oriģinālus pat nesaņem tos atpakaļ. Tā nedrīkst būt, bet tas notiek. Lai no tā izvairītos, stingri ieteicams veikt ierakstītu sūtījumu – «special delivery» un pievienot apmaksātu aploksni dokumentu kopiju atpakaļsaņemšanai. Obligāti saglabājiet pasta čeku, ja kas atgadās, lai varat atrast sūtījumu jeb saņemt kompensāciju, ja tomēr pasts pazūd. Kompensācija jums nodrošinās līdzekļus atgūt pazaudēto, ja būs nepieciešams, jo visi šāda veida pakalpojumi ir apmaksāti.

 UZMANĪBU: Daudzi ierēdņi, kas strādā valsts iestādēs nav pazīstami ar likumiem, jo viņiem nav jābūt emigrācijas jautājumu ekspertiem. Balstoties uz pieredzi, droši varu apgalvot, ka šāda veida ierēdņu kļūdas ir sastopamas ļoti bieži. Persona, kas strādā jūsu «Jobcentre Plus» reģistratūrā, droši vien nezina, ko piemēram nozīmē «derivative rights of residence» jeb «atvasinātās tiesības uzturēties» valstī. Tomēr viņiem viss būs skaidrs, ja jums būs piemēram šis pastāvīgā rezidenta apliecinošs dokuments. Nereti ierēdņi atgrūž jūsu sagādāto dokumentu kaudzi ar P60,P45 un algas lapiņas, nosakot «tas nav vajadzīgs, mēs to neprasījām» un cilvēks tālākajā procesā pat neiedomājās, ka šiem dokumentiem ir bijusi svarīga nozīme procesa kārtošanā.  Tāpēc šie augstāk minētie dokumenti ietaupīs jums daudz laika, sirdsmiera un naudas līdzekļus. Tas noteikti būs daudz mazāk kā 65GBP, kurus iztērēsiet vienu reizi apstiprinot savu statusu Lielbritānijā.

IETEIKUMS: JĀ – REZIDENTA STATUSA APLIECINOŠU DOKUMENTU IEGŪŠANAI: Padomājiet par to no šāda aspekta. Jūs taču nepārceltos uz dzīvi ASV bez vīzas, vai ne? Pats par sevi saprotams, imigrantus  arī mūsu dzimtenē mēs vēlamies redzēt ar sakārtotiem imigrācijas dokumentiem. Tāpēc atdevei un ieguldījumam ir jādarbojas  abos virzienos. Jā, protams, mēs esam Eiropas Savienībā un tās pilsoņi, bet tas nebūt nenozīmē, ka mums automātiski ir vienlīdzīgas tiesības ar vietējiem iedzīvotājiem mītnes zemē. Tātad, ja jums būs šis mazais, zilais kartona gabaliņš ar jūsu foto uz tās, kas apliecinās jūsu statusu Lielbritānijā,  tas jums atvieglos dzīvi nepārprotami.

2016-03-20 16.53.04

Referendums par iespējamo Lielbritānijas izstāšanos no ES  notiks teju jau  pēc 3 mēnešiem. Lai gan šis sertifikāts vai karte jums nedod tiesības balsot par visu, kā arī pret vai par izstāšanos no Eiropas, tā tomēr jums garantēs visas tiesības uz darbu, izglītību, dzīvi un socialajām garantijām Lielbritānijā, neatkarīgi no referenduma iznākuma! 

Pagaidām zināms, ka pēc februāra intensīvām sarunām starp ES 28 dalībvalstu līderiem Briselē tika panākta vienošanās, kas stāšoties spēkā nekavējoties, ja Apvienotā Karaliste balsos palikt Eiropas Savienībā. Tomēr redzot cik kritiski tiek uzsvērti jebkādi jauninājumi sociālajā budžetā galvenās  izmaiņas, kas skars imigrantus Apvienotajā Karalistē un attieksies arī uz latviešiem ir :

Bērnu pabalsts – samazināts līdz līmenim, kādu to katrs saņem savā dzimtenē;

Migrantu sociālie pabalsti – ierobežoti nodarbināto pabalsti pirmajos četros gados;

Eirozona – Lielbritānija var saglabāt britu sterliņu mārciņu (GBP) atrodoties Eiropā. tomēr ES valstu parlamentiem būs vieglāk bloķēt nevēlamu likumdošanu un pierasīt to pārskatīt.

Daži ierobežojumi brīvai apritei – ES brīvas pārvietošanās zonā, ES nepielsoņiem,  kas plāno stāties laulībā ar ES pilsoni, noliegt automātisas tiesības pārvietoties šajā zonā. Ir arī jaunas pilnvaras: liegt ieceļošanu tiem, uz kuriem krīt aizdomas par iespējamu drošības risku – pat tad, ja šim cilvēkam nav iepriekšējas sodāmības.

Pieņemsim, ja Lielbritānija izstāsies no ES, kas notiktu ar ES pilsoņiem, kuri vēlēsies strādāt Lielbritānijā?

Tas ir atkarīgs no tā,  ko tieši valdība nolems.  Piemēram: ieviest darba atļauju sistēmu, kas ierobežo iebraukšanu un kvalificētu darbinieku profesijās, kāda tā pašlaik attiecas uz trešo valstu pilsoņiem vai ko līdzīgu.

Ja Lielbritānija izstāsies no ES, cik ātri notiks paredzētās izmaiņas?

Minimālais izmaiņu ieviešanas periods pēc balsojuma izstāties it kā būtu 2 gadi. Šajā laikā Lielbritānijai jāturpina ievērot ES līgumus un likumus, tomēr tā nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, jo aktuālās sarunas attieksies tikai uz  27 valstu bloku. Praksē, tas var izrādīties pat vairāk kā pāris gadi, tomēr lūdzu neuztveriet šo informāciju kā likumu, jo praksē novērotās iznmaiņas ir diezgan straujas. Tās ir pagaidām atakrīgas no departamenta erudīcijas un plāniem, kā izdarīt / sasniegt pārmaiņu līmeni.

Nobeidzot un kopsavelkot visus rezidenta statusa Lielbritānijā plusus un mīnusus, kā arī atbildot uz publikācijas virsrakstā ietverto jautājumu, teiktu, izvēle protams ir katra paša ziņā, tomēr likumi mainās strauji, tāpēc ieteikums ir: JĀ! Lielbritānijas rezidenta apliecinošs dokumenta ieguve ievērojami atvieglotu jums dzīvi nākotnē un var ietekmēt jebkuru dokumentu vai arī pabalstu noformēšanu,  ļoti iespējams pat īpašuma iegādi Lielbritānijā. Šo dokumentu uzrādot, kļūdas atteikumos, kā piemēram «person from abroad» automatiski būs izslēgtas!

Noderīgi resursi: 

⇒Piesakies rezidenta apliecībai:  https://www.gov.uk/eea-registration-certificate

⇒Sociālie pabalsti: https://www.gov.uk/browse/benefits/entitlement

⇒Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs

⇒Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām tīmekļa vietne: http://frontex.europa.eu

⇒Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā: http://www.eulisa.europa.eu

⇒Eiropas Policijas biroja tīmekļa vietne: https://www.europol.europa.eu

⇒Eiropas Policijas akadēmijas tīmekļa vietne: http://www.cepol.europa.eu

⇒Jums ir jautājumi par Eiropas Savienību? Uz tiem atbildēs dienests «Europe Direct»: 00 800 6 7 8 9 10 11 — http://europedirect.europa.eu

 

Advertisements