Lielbritānijas rezidenta statuss – JĀ vai NĒ? (1. daļa)

Autors: Laima Brencs

FAQ & Support, tiesību konsultante, eksperts 

Šobrīd presē un medijos, kurus papildina visdažādākās pārrunas un asas diskusijas, sevišķi aktuāls kļuvis jautājums par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, šī fakta iespējamajām sekām un jau spēkā esošām  izmaiņām.  («Brexit» – saīsinājums no  angļu valodas «Britain» un «exit», «Lielbritānija izstājas» no  ES )

Kā jau iepriekš vēstīts un daudziem zināms, referendums par šo jautājumu notiks jau šovasar, 23. jūnijā. Pat ja Lielbritānija neizstāsies no ES, izmaiņas un papildus ierobežojumi imigrantiem ir nenovēršami. Tas nozīmē, ka tie būs vēl stingrāki, palielināsies kontrole, kā arī birokrātiskie  – dokumentu aizpildīšanas darbi. Kā to varētu novērst vai laicīgi izvairīties un sagatavoties? 

Šīs publikācijas mērķis ir informēt Lielbritānijas latviešus par pēdējā laikā ļoti aktuālo tēmu – rezidenta stausu Lielbritānijā!12754897_1231446296884053_714282761_o

Rezidenta statuss Lielbritānijā: 3 kritēriji:

 

Statuss Kas tas ir? Ko man tas dod? Laika limiti
Rezidenta Statuss kopš pirmās dienas, kad esi sācis dzīvot/strādāt Lielbritānijā,  tiesības brīvi pārvietoties un strādāt ES robežās 5 pirmie Lielbritānijā nodzīvotie/nostrādātie gadi
Rezidenta Apliecība Dokuments, kas apliecina tavas tiesības uzturēties/strādāt Lielbritānijā 5 gadi
Pastāvīgā Rezidenta Karte dokuments par pavadītiem 5 gadiem, kas tev nodrošina identiskas tiesības kā Lielbritānijas pamatiedzīvotājam Pastāvīgs,

kvalifikācija zūd, ja izbrauc no Lielbritānijas uz vairāk nekā 2 gadiem

Zem katra kritērija ir apakšnodaļas: rezidenta dokumentiem piesakoties ir svarīgi zināt, kuru tieši formu ir jāaizpilda. Kuru formu aizpildīt, tas ir atkarīgs no tā vai esat (atbilstat vienam no kritērijam):

 1. «kvalificēta persona»
 2. «ģimenes loceklis»
 3. «paplašinātās vai otrās pakāpes ģimenes loceklis »
 4. «studenta ģimenes loceklis»
 5. «studenta paplašinātās vai otrās pakāpes ģimenes loceklis»
 6. «neprecēts partneri»
 7. «pastavīgais rezidents»

Jūs varat pieteikties uz rezidenta reģistrācijas apliecības saņemšanu, ja jūs esat no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un vēlaties pierādīt savas tiesības dzīvot vai strādāt Lielbritānijā.

Jums nav nepieciešama šī reģistrācijas apliecība, ja:

 1. esat «kvalificētā persona», t.i., jūs strādājat, studējat, esat pašnodarbināta persona, patstāvīgs (dzīvojiet no saviem līdzekļiem, nesaņemot socialos pabalstus) vai esat darba meklētājs (atbilstot nepieciešamajiem kritērijiem);
 2. esat «kvalificētās personas»ģimenes loceklis;
 3. jūsu uzturēšanās tiesības Lielbritānijā jau saglabājas no iepriekš nodzīvotā perioda UK;

Tomēr, abi šie rezidenta apliecinošie dokumenti jums var stipri atvieglot:

 1. vieglāk pieteikties socialajiem pabalstiem un pakalpojumiem, piemēram – ārstam. Jau būsiet pamanījuši, dodoties norīkojumā pie speciālista, jums būs jāņem līdzi ID, adreses un citi pierādījumi, ka jums pienakas NHS pakalpojums par brīvu;
 2. pierādīt, ka jums ir tiesības strādāt, dzīvot Lielbritānijā, jo pat mājokļu īpašniekiem Lielbritānijā ir jau obligāti jāpārbauda, vai viņš drīkst jums izīrēt apdzīvojamo platību;

Kas ir Lielbritānijas rezidents?

Ja esat ieradies Lielbritānijā uz dzīvi un jums ir pastāvīga adrese un darbs, ar to pilnīgi pietiek – jūs jau esat  Lielbritānijas rezidents. Līdz šim atbilstoši ES likumam, ikvienam ir tiesības brīvi pārvietoties un strādāt ES robežās.

Pat, ja jums nav darba, bet ir pietiekami daudz līdzekļi, lai uzturētu sevi, un jūs esat deklarējis savu adresi Lielbritānijā (piemēram, uzrādījis savu vārdu vietējai pašvaldībai municipālo nodokļu «council tax» nolūkos vai pārņēmis uz sava vārda mājokļa rēķinus), jūs esat pilntiesīgs Lielbritānijā dzīvojošs pilsonis –  Lielbritānijas rezidents.

Collages

Rezidenta reģistrācijas sertifikātu («registration certificate») vai dokumentu, kas apliecina pastāvīgo beztermiņa rezidenci («certifying permanent residence»), kuru varat iegūt pēc pilniem 5 nostrādātiem gadiem Lielbritānijā, jūs varat pieprasīt, tomēr esiet informēti, tā nav obligāta prasība. Abi šie dokumenti jums kalpo kā rakstisks apliecinājums, tomēr nemaina jūsu rezidenta statusu. Taču pie patreizējās politikas klimata, attiecībā uz ES pilsoņiem, kas ieradušies Lielbritānijā uz dzīvi kaut vai uz neilgu laiku, likumi sākuši mainīties. Arī pats rezidenta statuss, lai kāds tas arī jums būtu, tagad ir atkarīgs no pastāvīgi mainīgajiem apakšparagrāfiem ar mērķi ierobežot ES viesstrādnieku plūsmu, kas arī patlaban tiek veiksmīgi  īstenots.

Piemērs: Kopš šī gada janvāra Lielbritānijas pilsonībai pat pieteikties nevar, ja nav Patstāvīgā rezidenta karte. Tikai pēc 12 mēnešiem, kopš esi saņēmis šo karti, vari pieteikties UK pilsonībai.

Pāris mēnešus atpakaļ, droši un parliecinoši varēju uz jautājumu: «Kam vajadzīgi šie rezidenta apliecinošie dokumenti un apliecības? Kāds no tā labums un priekšrocības?» atbildēt, ka tas nav obligāts nosacījums, katrs pats izvēlas tos iegādāties vai nē. Negribētu nevienu atrunāt no tā kārtošanas, bet man pat pašai tās nav, kaut gan esmu Lielbritānijā jau teju 20 gadus. Vienmēr ir pieticis saistību un attiecību kārtošanā ar valsti apkopot visas P60, P45, WRS (Workers  Registration Sheme, tas bija tiem, kas ieradās Lielbritānijā pirms 2011. gada aprīļa) formas, lai pierādītu kvalifikācijas, bet šodien mana atbilde ir pilnīgi pretēja. Uzskatu, ka beidzot tiešām pienācis ir laiks rezidenta apliecinošu dokumentu noformēšanai, kamēr likumi nav mainīti neatgriezeniski. Rezidenta dokumentu nokārtošana nav pārlieku dārga, vienalga, kurš status tas arī būtu, visi maksā vienādi – 65 GBP (vienai personai, arī bērnam), turklāt tas ir tikai vienreizējs maksājums.

Piemēri:

Ģimene Apvienotajā Karalistē ir nodzīvojusi jau 12 gadus un godam nesuši čaklo latviešu apzīmējumu pasaulē – neviens no viņiem nav saņēmis nekādu pabalstu visus šos gadus. Ģimenes tēvs pirmo reizi savā mūžā tikko zaudējis darbu, bet māte nesen piedzīvojusi nelaimes gadījumu darbā. Ģimene mūžam sev solījusies, ka  Lielbritānijas pabalstu sistēmu nekad neizmantos, jo neba jau uz pabalstiem šeit ir atbraukuši «sēdēt»,  bet gan strādāt. Vīra darba vieta bankrotējusi un sievas slimības lapa arī nebūs atmaksāta, jo tikko saņēmusi izmantojusi jaunu piedāvājumu un mainījusi darbu. Morāle? Neviens nevaram būt 100% droši, ka reiz dzīvē nenāksies lūgt tomēr sociālo atbalstu, kaut vai uz neilgu laiku. Neņemt šos pabalstus nozīmē iekrist dziļos parādos – par mājokli, komunālajiem pakalpojumiem utt. Izvēle ir katra paša ziņā! Šī ģimene izvēlējās nelūgt sociālo palīdzību, tomēr bezizeja dzina panikā un dziļā depresijā. Droši varu apgalvot, ka, sociālā sistēma Lilbritānijā ir ļoti draudzīga un ģimene būtu bijusi ļoti daudz ātrāk nostājusies uz kājām, ja viņi tomēr būtu pieņēmuši palīdzību. Tomēr latvieša lepnums ģimeni noveda pie izvēles: vai nu iet atpakaļ uz darbu slimam un saslimt vēl vairāk, vai tomēr pieņemt palīdzību. Ietaupījumi izkusa, pieķērās kredītiem, tomēr veselība kā nav, tā nav. Rezultātā bankrots un pabalsti jālūdz tik un tā.

Ģimene Apvienotajā Karalistē dzīvo jau 7 gadus. Dēls tikko beidzis koledžu, mācījies Lielbritānijā jau 4 gadus un 8 mēnešus. Pēc koledžas beigšanas jaunietis vēlās sākt strādāt. Mamma, būdama vientuļā māmiņa strādā, bet nepietiekamas darba stundas, līdz ar to līdzekļu nav pietiekami, lai uzturētu dēlu, kamēr viņš atradīs darbu. Dēls varētu iestāties darba meklētājos, tomēr tur atsaka, jo viņam neesot «rights to reside» Pat es, pieredzējis konsultants, izbrīnos, jo šīm tiesībām tā kā būtu jābūt nodrošinātām automātiski. Taču tā nebūt nav! Izrādās, mammai nav pietiekami nomaksāta «NIN  – National Insurance Number contributions» jeb «Sociālās apdrošināšanas nodeva» un viņa nekvalificē dēlu automātiskām «rights to reside» tiesībām. Likums nosaka, ja mātei nav šī pastāvīgā rezidenta dokuments (karte) un iesniegumā uz to iekļauts dēls, tad dēlam tiek pielāgots cits tiesību statuss, proti «in he’s own rights» (atbildīgs pat par sevi)! Morāle? «Vieni un tie paši vēži, tikai citā kulītē» un tiesības izrādās pilnīgi savādākas. Būtu bijis šis dokuments jau nokārtots, dēls savu darba meklētāja pabalstu būtu saņēmis jau 2-4 nedēļu laikā, kā minimums. Tagad, ir jau pagājuši teju 8 mēneši, bet dēlam vēl šodien nav skaidrības, jo laika limiti uz apelācijām un obligāto pārskati nav ierobežoti.

No profesionālās pieredzes varu droši apgalvot, ka izmaiņas likumdošanā jau top un spriežot pēc pēdējo mēnešu vēstulēm, ko klienti saņem pa pastu, redzu, ka jau viss notiek pilna sparā un nepieciešama regulāra erudīcijas un likumu izmaiņu apguve. Patreizējais likums nosaka, ka pastāvīgā rezidenta statuss jums garantē vienlīdzīgas tiesības uz iespēju strādāt, dzīvot, saņemt sociālos pabalstus, izglītību, veselības aprūpi utt. ar visiem pārējiem Lielbritānijas pamatiedzīvotājam. Lai kā arī likums vēlāk mainītos, šo statusu neviens vairs jums atņemt nevarēs. Šīs tiesības zaudēt var tikai gadījumā, ja izbrauksiet no valsts uz 2 gadiem.

Tātad, ja jūs esat šeit Lielbritānijā ieradušies uz dzīvi un neplānojiet atgriezties savā dzimtenē tuvākajā nākotnē, ieteiktu rezidenta apliecinošu dokumentu tomēr iegūt jau tagad,  lai jums būtu mierīgs prāts par neskaidro nākotni.

Nobeidzot un kopsavelkot visus rezidenta statusa Lielbritānijā plusus un mīnusus, kā arī atbildot uz publikācijas virsrakstā ietverto jautājumu, teiktu, izvēle protams ir katra paša ziņā, tomēr likumi mainās strauji un tāpēc ieteikums ir: JĀ!

Lielbritānijas rezidenta apliecinošs dokumenta ieguve ievērojami atvieglos  dzīvi nākotnē un var ietekmēt jebkuru dokumentu vai arī pabalstu noformēšanu,  ļoti iespējams pat īpašuma iegādi Lielbritānijā. Šo dokumentu uzrādot, kļūdas atteikumos, kā piemēram «person from abroad» automātiski būs izslēgtas.

(Turpinājums sekos)

 

Advertisements