Rokasgrāmata bērniem “Emocionāla un/vai fiziska pazemošana. Kā rīkoties, lai to novērstu? Pazīmes. Simptomi. Risinājumi”

Piedāvājam lejupielādēšanai un lasīšanai Laimas Brencs veidotu rokasgrāmatu bērniem. “Emocionāla un/vai fiziska pazemošana. Kā rīkoties, lai to novērstu? Pazīmes. Simptomi. Risinājumi” (Londona, 2013.)

Šī bukleta teksts nav uzskatāms par tulkojumu vai par aternatīvu likuma atšifrējumam. Šis buklets ir domāts kā informatīvs avots, lai emigrējušo latviešu bērnus un viņu vecākus izglītotu. Ar šo darbu vēlamies pievērst uzmanību iespējamām problēmām, un sniegt ieskatu, kā tās risināt un kur meklēt palīdzību.

Rokasgrāmata bērniem

ROKASGRĀMATA BĒRNIEM (PDF)

Advertisements