Apšaubāmais darba tirgus Lielbritānijā

Pēdēja laikā atkal britu presē regulāri izskan ziņas par Latvijas un Lietuvas valsts piederīgo atkārtotu nonākšanu verdzībā britu darba tirgū, kad regulāri tiek izmantoti mūsu tautieši, kuri darba meklējumos devušies uz Angliju caur viltus aģentūrām un aģentiem. Anglo Baltic News jau daudzkārt ir pievērsis pastiprinātu uzmanību šim jautājumam, un veicis vairākus pētījumus, lai informētu savus lasītājus par iespējamām sekām. Piesaistot ekspertu viedokļus, ABN turpina apkopot informāciju potenciālajiem viesstrādniekiem, to ģimenēm, draugiem, paziņām par to, kas būtu jāzina, kā rīkoties un kur rast risinājumus visās iespējamajās situācijās.  

Foto: Flickr, pauljoelhancock, CC

Foto: Flickr, pauljoelhancock, CC

Nav viegli izvērtēt, kura darbā iekārtošanas aģentūra ir īsta, kura – ne. Starpība starp Latvijas darbā iekārtošanas aģentūru un šādu pašu aģentūru Lielbritānijā pārsvarā ir tāda, ka:

 • • Latvijas aģentūras jums prasīs atlīdzību par darba (nereti arī mājokļa) atrašanu, taču Lielbritānijā samaksu par darbā iekārtošanu pasīt ir ar likumu aizliegts.
 • • Ja tomēr kādam maksājat par pakalpojumu, esat vērīgi, palūdziet čeku par pakalpojuma sniegšanu, lai uzskatami redzat, kas ir iekļauts viņu dotajos solījumos.

https://www.gov.uk/employment-agencies-and-businesses/overview

Darbā iekārtošanas aģentūras Lielbritānijā NEDRĪKST:

 1. 1. Ņemt maksu no darba meklētāja par darba atrašanas pakalpojumiem
 2. 2. Liegt kādu strādāt kur citur vai arī pārtraukt līgumu dēļ tā, ka strādniekam ir vēl cits darbs
 3. 3. Pieprasīt informāciju par jebkādu turpmāko darba devēju
 4. 4. Aizturēt darba algu vai citus maksājumus, kā atvaļinājuma naudu vai atlaišanas kompensācijas
 5. 5. Aizstāt kādu strādnieku ar pagaidu darbinieku, kamēr pastāvīgais strādnieks piedalās protesta akcijā (industrial action)
 6. 6. Iekasēt maksu par uniformu, neinformējot darba ņēmēju iepriekš
 7. 7. Veikt prettiesiskus ieturējumus no darba algas.

Darbā iekārtošanas aģentūrām UK IR JĀNODROŠINA:

 1. 1. Samaksa par visu darbu, ko strādnieks padarījis
 2. 2. Apmaksāts atvaļinājums
 3. 3. Darbiniekus nedrīkst piespiest strādāt ilgāk par 48 stundām nedēļā
 4. 4. Kā minimums, jāmaksā darbiniekiem valsts noteikto minimālo algu
 5. 5. Strādniekiem ir jābūt aizsargātiem saskaņā ar likumā noteikto veselības un drošības likumu
 6. 6. Strādniekiem jāizsniedz rakstveida darba līguma noteikumus

Kādiem ir jābūt darba sludinājumiem Lielbritānijā

 1. 1. Darba sludinājumā ir jābūt pilnīgai informācijai par pieejamo darba vakanci
 2. 2. Sludinājumā ir jābūt norādei, ka darba devējs meklē kādu, lai aizpildītu tieši šo vakanci
 3. 3. Darba sludinājumos jāietver darba devēja vārds vai biznesa/aģentūras nosaukums un jānorāda, vai darbs ir pagaidu / īslaicīgs vai pastāvīgs
 4. 4. Ja reklāmā  ir norādīta algas likme, tad šajā gadījumā  jāiekļauj arī:
 • • darba raksturojums
 • • Lokācija / atrašanās vieta
 • • Skaidri jānorāda nepieciešamā minimālā pieredze / zināšanu līmenis, lai veiktu šo darbu.

Ja sludinājums, ko atrodat latviskajā variantā, jums nesniedz pilnīgu informāciju, esiet modri, uzmeklējiet nepieciešamo informāciju par to paši.

Latvijas licencēto darbiekārtošanas aģentūru saraksts

Aktuālais licencēto darbiekārtošanas aģentūru saraksts, kā arī ieteikumi sadarbībai ar šīm aģentūrām ir pieejami Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā: www.nva.gov.lv sadaļā – Licencētās darbiekārtošanas firmas

Kur vērsties, ja, strādājot Lielbritānijā, tiek pārkāptas darba tiesības?

Jāvēršas Konsultāciju, Samierināšanas un Arbitrāžas birojā (angļu val. ACAS – Advisory, Conciliation and Arbitration Service), kas sniedz bezmaksas pakalpojumus, kas saistīti ar darba tiesību pārkāpumiem, strīdiem darba vietā un citiem jautājumiem. Visas konsultācijas ir konfidenciālas.  Mājas lapa: http://www.acas.org.uk un  tālrunis: 08457 474 747 . Ja jums rodas domstarpības ar aģentūru, ir vērts pārbaudīt problēmu ar GLA www.gla.gov.uk/ palīdzību. Tālrunis:0345 602 5020 vai 0044 345 602 5020 (ja zvanāt ne no UK). Email – licensing@gla.gsi.gov.uk

Ko ņemt līdzi, dodoties strādāt vai dzīvot uz Lielbritāniju?

Pārceļoties uz dzīvi Lielbritānijā, iesakām līdzi ņemt:

 • • Pasi
 • • Autovadītāja apliecību
 • • Dzimšanas apliecību, laulības apliecību, civillietas spriedumus, utt
 • • Bankas norēķinu kartes

VSAA noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U un E dokumentus / veidlapas. Šī nav obligāta prasība, tomēr šie dokumenti atvieglos jums iegūt sociālos atvieglojumus Lielbritanijā:

 • • U1 veidlapa, kas apliecina jūsu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Latvijā;
 • • U2 dokumentu, kas atvieglos saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; tomēr Lielbritānijas bezdarbnieku pabalsta kritēriji ir mainījušies, par to vairāk gov.uk mājas lapā;
 • • E 104 veidlapu – ja, pēc nodarbinātības Latvijā, strādājat kādā citā ES/EEZ valstī, šis dokuments atvieglos  sociālo atvieglojumu iegūšanu, www.vsaa.lv

Līdzi vēlams ņemt visus savus izglītības dokumentus, ko vēlāk varat arī izvēlēties pielāgot Lielbritānijas dokumentam šeit:  www.naric.org.uk

 • • Nacionālajā veselības dienestā iegādāt bezmaksas Eiropas Veselības Apdrošināšanas Karti (EVAK) bezmaksas neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanai.
 • • Uzsākot darbu, EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajā veselības dienestā: www.vnc.gov.lv , Eiropas Savienība – Latvijas iedzīvotājiem – EVAK

Praksē novērotās nelegālās Darbā Iekārtošanas Aģentūru tendences:

 1. 1. Indivīdi, nolēmuši atvērt šādu aģentūru Latvijā, uzmeklē vakances Lielbritānijā (to izdarīt nav grūti ar interneta palīdzību);
 2. 2. Nodēvē sevi par konkrētās aģentūras pārstāvi
 3. 3. Tulkoto reklāmas versiju izsludina Latvijā
 4. 4. Par darbā iekārtošanu pieprasa iepriekšēju samaksu (atrunājot, ka maksas pakalpojumi būs tikai par tulkošanu un visa nepieciešamā sagatavošanu)
 5. 5. Vērīgākie cilvēki, uzmeklējot oriģinālo aģentūru Lielbritānijā, zvanot un vaicājot par vakancēm, pārliecinās, ka darbs tiešām tiek reklamēts, un notic viltvārdim

Ko cilvēki neiedomājās pajautāt, ir, vai šai aģentūrai ir atzars Latvijā, un vai «pārstāve Agnese» ir viņu aģente.

Tomēr, kad šāda «aģentūra» noprot, ka tiek novērota, tie veiksmīgi pārtrauc savu darbību, un pāris ielas vai pilsētas tālāk atver aģentūru ar jaunu nosaukumu.

Lai izvairītos no vilšanās, iesakām:

 • • Pārbaudiet, vai aģentūra ir reģistrēta LV vai UK.
 • • Sazvaniet galveno ofisu un noskaidrojiet, vai «aģents» pēc jums zināmā vārda ir tiešām viņu darbinieks.
 • • Sazvanot galveno ofisu, informējiet tos par sludinājumu un samaksu, kas jums tiek prasīta.
 • • Vēl pavisam vienkārša pārbaude izdarāma google meklētājā: ievadiet tur jums zināmos datus, un redzēsiet, ja kādam jau ir bijusi noteikta pieredze ar šo aģentūru. Atcerieties, ka katrā google meklētājā varat atrast dažādus rezultātus, viss atkarīgs no valsts valodas, kādu lietosiet. Google.lv jums vispirms parādīsies rezultāti latviešu valodā, bet, ja šos pašus vārdus meklēsiet krievu, lietuviešu vai arī angļu valodā, rezultāti varētu būt pavisam citi. Sūdzības, kas, piemēram, atstātas lietuviski google.lt, mēdz pat neparādīties.

ABN publikācijā «’Viesstrādnieku ekspluatācija UK»: http://www.anglobalticnews.co.uk/lv/viesstr%C4%81dnieku-expluat%C4%81cija-uk  Mēs aicinājām atsaukties ABN sekotājus uz Profesora Gerija Kreiga (Gary Craig) studiju un piedalīties pētījumā par emigrējošo viesstrādnieku ļaunprātīgu izmantošanu. Dažas no pazīmēm kā ekspluatācijas paraugu, uz ko profesors balstījās 2011. Gadā, bija: darba devējs ietur/neizmaksā algu, maksā zemāk par minimālo algu – £5.93 (2011.g), uz šo brīdi  – £6.50, neievēro /ignorē strādnieku tiesības, pārkāpjot likumus, uzspiež strādāt garas darba stundas, izmitina nepiemērotos dzīvojamos apstākļos, patur strādnieku pases, fiziski izrēķināšanās par nepakļaušanos piespiedu prasībām. Mēs esam bijuši gan tikai maza daļiņa, bet lepni būt iesaistīti šajās studijās un kampaņās, lai apkopotu pieradījumus un mainītu likumus attiecībā uz viesstrādnieku tiesībām, un savākto pieradījumu rezultātā tika panāktas likumdošanas izmaiņas: «Agency worker’s rights» http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1873 Kopš 2011. gada 1.oktobra spēkā stājās jaunie grozījumi par Aģentūru strādnieku vienlīdzību un pret to ļaunprātīgu izmantošanuhttp://www.bis.gov.uk/assets/BISCore/employment-matters/docs/A/11-949-agency-workers-regulations-guidance.pdf

Šim nolūkam ABN tika sagatavojis publikāciju  «Darba tirgus Lielbritānijā vai precīzāk – bīstamais darba tirgus Lielbritānijā». Tajā uzskaitītas dažādas iepriekš notikušas situācijas, un tas, kur šādos un līdzīgos gadījumos vērsties pēc palīdzības, kā arī, kā pienācīgi sagatavoties pirms došanās projām.

Bieži vien novērots, ka tie, kas Lielbritānijā uzdodas par darba devējiem un pārvaldniekiem, paši ir tikai «netīrā darba» izpildītāji, un aiz tiem stāv lielāki krimināli grupējumi.  Iespējams, šis sīkais darba vervētājs pat nezina, ar ko pats riskē un kādām briesmām ir pakļauts. Bet kuru vainot šajā gadījumā?

AICINĀM: Cilvēki, esiet uzmanīgi un neignorējiet pazīmes, kas varētu liecināt par nelegālu darbā iekārtošanu un likumu pārkāpumiem. Pirmā un galvenā pazīme: samaksa par darbā iekārtošanu – Anglijā tās ir kriminālnoziegums. Ja jums tiek solīts darbs un tiek atrunāta  atlīdzība par solījuma izpildīšanu, tas ir galvenais indikators, ka ir jāuzmanās. Jums ir jābūt pārliecinātam, par ko maksājat: ceļojuma biļetes, īre vai pats pakalpojums! Prakse liecina, ka Latvijā pastāv darbā iekātošanas aģentūras, kas piesavina zināmu Anglijas aģentūru vārdus, apgalvojot, ka šī aģentūra Latvijā ir to pārstāvji. Ir pat bijuši gadījumi, ka Anglijas «fermeri» ierodas Latvijā pārliecinošā vizītē uz darba meklētāju sapulcēm, kur patiesībā grupa «draugu», strādājot zem kādas Anglijā atpazīstamas firmas, meklē sev «maksātājus» par pakalpojuma sniegšanu. Bet pati legālā un atpazīstamā aģentūra pat nenojauš, kas tiek organizēts viņu vārdā. Šādas latviešu aģentūras bieži pārceļas no adreses uz adresi, un mēdz mainīt nosaukumus, lai tās laicīgi neatmaskotu. Šie «pārstāvji» pat legālās aģentūras klātbūtnē mēdz uzdoties par tulku un «izpalīdz», un, kad aģentūra skaidro: «minimum wages 6,19  per hour, accommodation 50 per week and bills included», tulks smaidot aģenta klātbūtnē atkārto: «par darbu minimālā alga 6,19 stundā, par mājokli 50 nedēļā, komunālie maksājumi nav iekļauti īrē». Angļu aģents, latviešu valodu nepārzinot, dzird «akurāto» tulkojumu un, neko nenojaušot, visi trīs laimīgi vienojas. Bet skaidri redzams, ka šis pieņemtais aģentūras «valodas eksperts» ir nodrošinājis sev pasīvo ienākumu uz komunālo pakalpojumu rēķina.

Nejauciet «samaksu par darba piedāvājumu» un «ceļojuma cenu».

Elementāri: pārbaudiet kontraktu un biļešu izdrukas, lai nerodas pārpratumi. Ja paši apzināti tomēr esat izdarījuši izvēli samaksāt draugam vai paziņam par «izpalīdzēšanu», un paziņa jūs sagaidot lidostā, lai nogādātu jūs solītajā mītnē, tas vēl neliecina, ka jūsu paziņa ir krāpnieks. Lidojuma cena, benzīna izmaksas, lai nonāktu gala mērķī – saprotiet paši. Ne vienmēr jūsu paziņa var atļauties izmaksāt jums ceļu.

Praksē ir novērotas arī citas skumjas tendences, kad darba meklētāji ierodas, cerot uz vieglu dzīvi, un uzvedas jaunajā mītnē kā atvaļinājumā (dzer, uzdzīvo  un ierodas darbā reibuma stāvoklī, tādējādi zaudējot darbu un iespēju palikt valstī). Vēlāk šis darba meklētājs uzdod savus draugus par noziedzniekiem, kas paņēmuši naudu no viņiem, un cer uz valsts atbalstu – respektīvi,  nauda beigusies, jo darbu šim cilvēkam vairs nepiedāvā, par dzīvojamo platību nav ko samaksāt. Protams, ka pats savu vainu neatzīst, bet dodas uz darba biržu pieprasīt pabalstus. Un te nu rodas šie un līdzīgie stāsti, kāpēc «mūsējos» te izmanto, ne labprāt te grib paturēt un dara viņiem pāri. Patiesībā, bieži vien mūsu tautietis pats ir izdarījis savu izvēli un vainojams pie sekām.

*****

https://www.gov.uk/employment-agencies-and-businesses/overview

Papildus informācijai:

 «Iestādes un tīmekļa vietnes, kur meklēt un saņemt bezmaksas palīdzību, ja esi nonācis izmisumā» tas pastāvīgi tiek atjaunots, likumu izmainu rezultātā.

«Darba tirgus Lielbritānijā vai precīzāk – bīstamais darba tirgus Lielbritānijā»

«Daži padomi darba meklētājiem»

 Palīdzība, uz kuru nevajadzētu paļauties Anglijā, jo tās sniegšana ir kriminālnoziegums

ABN_11

Publicēts laikrakstā ABN
2014. gada novembrī

Advertisements