Veselības pakalpojumu pieejamība ārzemēs mītošiem latviešiem

Kas ir Pārrobežu Direktīva?

Pārrobežu Direktīvas (2011/24/ES) „Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē” mērķis ir skaidri noteikt pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumus. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu) un Šveici.

Pārrobežu Direktīvas mērķis

Noteikt pacientu tiesības pārrobežu veselības aprūpē, atvieglot pacientu un veselības aprūpes profesionāļu savstarpējo sadarbību.

PAR PĀRROBEŽU DIREKTĪVU VAIRĀ LASĪT ŠEIT

 
Latvija – tā ir zeme, kur tūristi brauc labot zobus. Pozitīvs fakts, taču cik pieejami medicīnas pakalpojumi Latvijā ir mūsu pašu ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem? Jaunais veselības aprūpes finansēšanas likums paredz, ka no 2015. gada 1. jūlija daļa no IIN tiks atvēlēta veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī pacientiem būs iespēja maksāt brīvprātīgās iemaksas. Kā šis likums un nesen spēkā stājusies pārrobežu veselības aprūpes direktīva ietekmēs ārstēšanos tiem, kas savu ikdienas dzīvi pavada ārpus Latvijā?

Studijā viesojas Raimonds Osis, Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītājs. Ierakstos klausieties sarunas ar Lauru Lapiņu no Nacionālā veselības dienesta, viņa skaidros, ko paredz jaunā pārrobežu direktīva, un Laimu Brencs no Anglijas.

KALAUSĪTIES PĀRRAIDI ŠEIT

Advertisements