VISBIEŽĀK EMIGRANTI NAUDAS PĀRSKAITĪJUMUS VEIC, LAI SNIEGTU ATBALSTU ĢIMENEI

Rīga, 20.11.2013. Kompānija TransferGo, kas sniedz starptautiskos naudas pārvedumu pakalpojumus no Apvienotās Karalistes* uz Latviju, no 4. līdz 10. novembrim veikusi aptauju ar mērķi noskaidrot savu klientu portretu un veikto pārskaitījumu mērķus. Kopumā mājas lapā veiktajā aptaujā piedalījās 517 respondentu no kuriem 10% bija Apvienotajā Karalistē (AK) dzīvojošie latvieši.

Aptaujas dalībnieki  norādījuši, ka visbiežāk viņi veic pārskaitījumus, lai atbalstītu ģimeni – 67,25% un apmaksātu rēķinus – 30,41% gadījumu. 12,28% pārskaitījumu veikti, lai iegādātos preces, neparedzēti izdevumi sastāda 7,8%, dāvanas 10,92% un investīcijas 4,09%. Tostarp, 3,51% gadījumos maksājumi  veikti, lai segtu kāzu izdevumu tēriņus.

Noskaidrots, ka vislielākais īpatsvars – 62,6% klientu – naudu mājup sūta vienu reizi mēnesī. 22,09% izmanto pakalpojumu divas reizes, savukārt, 6,59% – trīs un 4,84% – četras reizes mēnesī. Vairāk kā piecas reizes mēnesī naudu pārskaita 3,88% aptaujāto.

Uz jautājumu „Cik ilgi Jūs dzīvojat Apvienotajā Karalistē?” – 21,05% norādījis 5 un vairāk gadus, 29,15% – 3 – 4 gadus, 24,29% – 1 – 2 gadus. No 6 – 12 mēnešiem AK uzturās 12,15% un mazāk kā 6 mēnešus 13,36% respondentu.

22,47% no aptaujātajiem Apvienotajā Karalistē dzīvo vieni, 34,21% dzīvo kopā ar vienu ģimenes locekli, 20,04% – ar diviem, 7,29% ar trīs, 8,10% – ar četriem ģimenes locekļiem. Vairāk kā pieci ģimenes locekļi AK atrodas 7,89%.

Kā savu darba vietu 19,77% respondentu norādījuši ēdināšanas servisu, 12,05% sastāda mājsaimnieces, 10,27% strādā transporta un loģistikas nozarē, 7,36% – būvniecības nozarē, 6,59% – IT biznesā,  savukārt, 6,40% – darbojas tirdzniecībā.  6,20% sevi norādījuši kā studentus. 31,36% savu darbības sfēru neprecizēja.

Visaktīvāk aptaujā piedalījušies klienti vecumā no 25 līdz 29 gadiem, sastādot 33,33% no visu aptaujāto skaita. 29,26% savu vecumu norādījuši 18-24 gadus, 18,41% – 30-34 gadus, 7,95% sastāda vecuma grupa no 35-39 gadi, 5,04% – 40-44 gadi, 3,10% vecumā no 45-49%, 29,91% – vairāk kā 50 gadi.

No aptaujātajiem 517 respondentiem 10,52% bijuši latvieši, 78,14% lietuvieši un 8,45% – poļi. 2,89% tautību nav norādījuši.

Daumantas Dvilinskas, TransferGo izpilddirektors: „Pateicoties šim pētījumam, esam guvuši apstiprinājumu mūsu biznesa kā alternatīvas banku pakalpojumiem nepieciešamībai. Statistika rāda, ka cilvēki dodas peļņā uz ārvalstīm, lai, galvenokārt, spētu palīdzēt savām ģimenēm dzimtenē. Tamdēļ esam gandarīti, ka spējam piedāvāt ekonomiski izdevīgus naudas pārskaitījumus ārvalstīs dzīvojošiem emigrantiem.”

Pēc veiktās aptaujas datiem, 98% esošo uzņēmuma klientu ieteiktu TransferGo pakalpojumus saviem draugiem un 66 % to jau ir darījuši.

Lai sniegtu Latvijas emigrantiem alternatīvu un ievērojami ekonomiskāku veidu naudas pārskaitījumiem uz mājām, kompānija TransferGo šā gada septembrī uzsāka sniegt starptautiskos naudas pārvedumu pakalpojumus no Apvienotās Karalistes uz Latviju.  Divu mēnešu laikā uzņēmuma klientu portfelim pievienojušies 1008 aktīvi klienti kopumā veicot pārskaitījumus uz Latviju aptuveni 300 000 mārciņu vērtībā. Pēc kompānijas aplēsēm, izmantojot TransferGo sniegto pakalpojumu, viņu klienti ir ieekonomējuši ap 20 000 mārciņu. Kopumā uzņēmuma pakalpojumus 2013. gadā izmantojuši vairāk kā 13 000 klientu.

Statistika rāda, ka 15% klientu naudu pārskaita vismaz vienu reizi mēnesī, vidējā darījuma summa sastāda 285 britu mārciņas (GBP). Kompānijas pakalpojumus lielākoties izmanto ārvalstīs dzīvojošie studenti, strādājošie, kā arī uzņēmumi. Naudas pārvedumu operācijas tiek veiktas no Apvienotās Karalistes uz Latviju, Lietuvu, Poliju, Austriju, Īriju, Beļģiju, Itāliju, Grieķiju, Spāniju, Franciju. Līdz šā gada beigām, uzņēmums plāno saņemt licenci, kas ļautu pārskaitīt naudu starp visām Eiropas valstīm (ES) abos veidos (LV-> ES, ES -> LV).

Lai veiktu naudas pārvedumu, personai ir jāreģistrējas https://transfergo.com/lv/how-it-works; jāuzrāda otras personas, kurai vēlas nosūtīt naudu Latvijā, dati un konta numurs; jāveic maksājums no personīgā konta Apvienotajā Karalistē (AK) uz TransferGo kontu AK. Tālāk uzņēmums no sava konta Latvijā pārskaita naudu uz norādītās personas kontu Latvijā,

rezultātā padarot šo darījumu par vietējo pārskaitijumu, un adresātam nauda ir pieejama savā kontā. Pakalpojums un klientu atbalsts tiek nodrošināts latviešu, krievu, angļu, lietuviešu un poļu valodās.

* Apvienotajā Karalistē ietilpst Anglija, Velsa, Skotija un Ziemeļīrija

Statistika:

Kādiem mērķiem Jūs izmantojiet TransferGo?

 • Ģimenes atbalstam – 67.25%
 • Preču iegādei – 12.28%
 • Neparedzētiem izdevumiem – 7.80%
 • Rēķinu apmaksai – 30.41%
 • Investīcijām – 4.09%
 • Dāvanu iegādei – 10.92%
 • Kāzu izdevumu segšanai – 3.51%

(Respondentiem bija iespēja norādīt vairākus atbilžu variantus)

Cik reizes mēnesī Jūs veiciet pārskaitījumus?

 •  1 – 62.60%
 • 2 – 22.09%
 • 3 – 6.59%
 • 4 – 4.84%
 • 5+ – 3.88%

Kādā sektorā Jūs strādājiet?

 •  Mājsaimniece – 12.05%
 • Ēdināšanas serviss – 19.77%
 • Transports un loģistika – 10.27%
 • IT un tehnoloģijas – 6.59%
 • Būvniecība, celtniecība – 7.36%
 • Esmu students – 6.20%
 • Tirdzniecība – 6.40%
 • Nav norādīts – 31,36%

Cik sen Jūs dzīvojiet Apvienotajā Karalistē?

 •  Mazāk kā 6 mēnešus – 13.36%
 • 6 līdz 12 mēneši – 12.15%
 • 1 līdz 2 gadi – 24.29%
 • 3 līdz 4 gadi – 29.15%
 • 5+ – 21.05%

Cik ģimenes locekļu dzīvo ar Jums Apvienotajā Karalistē?

 •  Dzīvoju viens – 22.47%
 • 1 – 34.21%
 • 2 – 20.04%
 • 3 – 7.29%
 • 4 – 8.10%
 • 5+ – 7.89%

Kāda ir Jūsu tautība?

 •  Latvietis – 10.52%
 • Lietuvietis – 78.14%
 • Polis – 8.45%
 • Cits – 2.89%

Kāds ir Jūsu vecums?

 • 18-24 – 29.26%
 • 25-29 – 33.33%
 • 30-34 – 18.41%
 • 35-39 – 7.95%
 • 40-44 – 5.04%
 • 45-49 – 3.10%
 • 50+ – 2.91%

Par TransferGo Ltd. 2012. gadā četru privātpersonu dibinātā kompānija TransferGo ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē (AK) kā mazu maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kura darbība pakārtota augstākajiem finanšu un personīgās informācijas drošības standartiem. Tās uzņēmējdarbību regulē AK Finanšu pakalpojumu iestāde (Financial Services Authority) un uzrauga AK Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas kontrole (HM Revenue & Customs). Par uzņēmuma biznesa idejas novitāti liecina šogad Lietuvas inovāciju konferencē saņemtā godalga “Most Innovative Company 2013”, kuru organizēja Dānijas Tirdzniecības palāta. Šā gada aprīlī „TransferGo Ltd.”  saņēmusi arī 2. vietu lielākajā  tehnoloģiju konferencē Baltijas valstīs LOGIN. TransferGo padomē kā stratēģiskais konsultants darbojas ASV un finansu pasaulē plaši pazīstamais uzņēmējs Gregs Kidd, kas ir viens no Twitter un Square Inc investoriem. Kompānijas darbība uzsākta ar riska kapitāla fonda Practica Seed Capital KŪB atbalstu, izmantojot 2007.-2013. gada ekonomikas izaugsmes programmu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (ERAF). Vairāk informācijas: https://transfergo.com/lv/home

Papildu informācija:

Rasa Saliņa, konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Mob. tālr. 29145314

rasa.salina@gmail.com

Foto: www.freedigitalphotos.net

Advertisements